Vážení klienti,

dovolujeme si Vás oslovit s následující nabídkou služeb, která je určena pro všechny, kteří se rozhodli rychle a včas řešit návratnost finančních prostředků.

Zabýváme se zejména mimosoudním řešením pohledávek po lhůtě splatnosti na základě uzavření mandátní smlouvy, souběžně pak odkupem nepromlčených pohledávek na základě smlouvy o postoupení pohledávek a dalšími činnostmi ve spojitosti s řešením pohledávek a předcházením jejich vzniku. Při své práci využíváme zkušeností v uvedené činnosti pro mnoho společností s různým zaměřením, ale i pro jednotlivce. Naše praktiky nemusí nutně narušit případnou další vaši spolupráci s dlužníkem, máte-li o ni zájem.

Kontaktní pracoviště pro styk s klienty, je zřízeno v Praze. Vlastní výkon správy a inkasa pohledávek, je zabezpečován prostřednictvím regionálních externích pracovníků v celé České republice.

Při řešení pohledávek klientů, preferujeme osobní jednání s dlužníky, pracujeme důrazně, avšak vždy v mezích obecně závazných předpisů. Výsledkem naší práce je nejen samotné vymožení dlužných částek pro klienty, ale i získání celkového přehledu o bonitě jejich pohledávek. Součástí správy je též aktivní řešení zápočtů a postoupení (prodeje) pohledávek individuálně či přes burzu pohledávek a doporučení dalšího postupu u nedobytných pohledávek.

Výhodou mimosoudního inkasa je, že jste po celou dobu smluvního vztahu zdarma pravidelně informováni o aktuálním stavu předmětné pohledávky. Další předností je vstup naší společnosti jako třetí nezávislé strany do stávajících obchodních vztahů. Mandátní smlouva na dobu neurčitou a rámcová plná moc Vám umožní průběžně doplňovat pohledávky k okamžitému řešení.

Jako seriózní společnost s letitými zkušenostmi, nikdy předem neprohlašujeme, že na základě našeho zásahu bude pohledávka zdárně, brzy a v krátkém čase vyřešena. Každá pohledávka má svá specifika, která mají vliv na reálnou možnost uspokojení věřitele. Na straně druhé naše společnost řeší případy bez poplatků a záloh předem! Cílem naší činnosti je zbavit věřitele zdlouhavého a nepříjemného vyjednávání s dlužníky. Naše společnost se ze statistických údajů může pochlubit téměř 70% úspěšností.


Co od Vás potřebujeme vědět, abychom mohli začít řešit pohledávku:

  • Identifikace dlužníka, dlužná částka, termín splatnosti, poslední kontakt
  • Popis vzniku pohledávky (půjčka, nezaplacené faktury, pokuta nebo penále)
  • Dostupné písemnosti (uznání závazku, směnka, usnesení soudu apod.)
  • Identifikace věřitele, Bankovní spojení pro zasílání získaných plateb
  • Jméno a příjmení osoby, která bude Vaši společnost zastupovat

Vše potřebné můžete zaslat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Domluvte si schůzku

 

© 2013 i-money s.r.o. - Pokud se Vám více líbila předchozí verze web stránek, klikněte zde