Vážení klienti,

dovolujeme si Vás oslovit s následující nabídkou služeb, která je určena pro všechny, kteří se rozhodli rychle a včas řešit návratnost finančních prostředků.

Zabýváme se zejména mimosoudním řešením pohledávek po lhůtě splatnosti na základě uzavření mandátní smlouvy, souběžně pak odkupem uznaných pohledávek na základě smlouvy o postoupení pohledávek a dalšími činnostmi ve spojitosti s řešením pohledávek a předcházením jejich vzniku. Při své práci využíváme zkušeností v uvedené činnosti pro mnoho společností s různým zaměřením, ale i pro jednotlivce. Naše praktiky nemusí nutně narušit případnou další vaši spolupráci s dlužníkem, máte-li o ni zájem.

Kontaktní pracoviště pro styk s klienty, je zřízeno v Praze. Vlastní výkon správy a inkasa pohledávek, je zabezpečován prostřednictvím regionálních externích pracovníků v celé České republice.

Při řešení pohledávek klientů, preferujeme osobní jednání s dlužníky, pracujeme důrazně, avšak vždy v mezích obecně závazných předpisů. Výsledkem naší práce je nejen samotné vymožení dlužných částek pro klienty, ale i získání celkového přehledu o bonitě jejich pohledávek. Součástí správy je též aktivní řešení zápočtů a postoupení (prodeje) pohledávek individuálně či přes burzu pohledávek a doporučení dalšího postupu u nedobytných pohledávek.

Výhodou mimosoudního inkasa je, že jste po celou dobu smluvního vztahu zdarma pravidelně informováni o aktuálním stavu předmětné pohledávky. Další výhodou je vstup naší společnosti jako třetí nezávislé strany do stávajících obchodních vztahů. Mandátní smlouva na dobu neurčitou a rámcová plná moc Vám umožní průběžně doplňovat pohledávky k okamžitému řešení.

Jako seriózní společnost s letitými zkušenostmi, nikdy předem neprohlašujeme, že na základě našeho zásahu bude pohledávka zdárně, brzy a v krátkém čase vyřešena. Každá pohledávka má svá specifika, která mají vliv na reálnou možnost uspokojení věřitele. Na straně druhé naše společnost řeší případy
bez poplatků a záloh předem! Cílem naší činnosti je zbavit věřitele zdlouhavého a nepříjemného vyjednávání s dlužníky. Naše společnost se ze statistických údajů může pochlubit téměř 70% úspěšností.

Co od Vás potřebujeme vědět, abychom mohli začít řešit pohledávku:

Vše potřebné můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře.

© 2012 i-money | Vytvořeno ve studiu BOBBY design